Een nieuw feest (3/4)

Sla op

Module: lessen in de klas

Ieder feest staat bol van gewoontes en tradities. Veel van deze tradities behoren tot ons cultureel erfgoed. In deze lesmodule ontdekken de leerlingen dat tradities rondom feesten te maken hebben met onder meer verhalen, eten, muziek en kleding. Hierbij nemen ze zowel westerse als niet-westerse feesten onder de loep. Samen bedenken en ontwerpen de leerlingen een nieuw feest, hun feest voor de toekomst.

Deze module is gebaseerd op een project van De Haagse Ladekast van Cultuuronderwijs op zijn Haags.

3 lessen, waarvan 1 gastles door een vakdocent | € 80,- per groep