Briefverhalen (5/6)

Sla op

Module theater: lessen in de klas

Als je iemand een bijzonder bericht wilt sturen, dan schrijf je een echte brief. De klas krijgt een brief in een mooie envelop. Wat zou erin staan en wie zou hem verstuurd hebben?
De leerlingen maken kennis met verschillende soorten brieven. Ze onderzoeken hoe ze er verhalen over kunnen verzinnen en theater van kunnen maken. Ook oefenen ze in het voordragen van brieven en verhalen. Het boek Dissus van Simon van der Geest dient daarbij als inspiratie. Uiteindelijk vertellen de leerlingen een klassiek verhaal in brieven, tijdens een kleurrijke eindvoorstelling.

3 lessen, waarvan les 2 door een theaterdocent, les 1 en 3 wordt gegeven door de groepsleerkracht | € 90,- bij afname 1 groep, € 143, – bij 2 groepen op 1 dagdeel