Gewoon schoon (5/6)

Sla op

Module muziek: lessen in de klas

We gaan op muzikale wijze aan de slag met bewustwording van het belang van zorgen voor je eigen omgeving. Leerlingen leren het Schoonpriklied zingen. Door de inhoud van het lied beseffen ze dat er teveel afval in de wereld is en dat ze samen met hun omgeving kunnen beginnen om dit te verbeteren.

We gaan buiten de schoolomgeving opruimen en afval verzamelen en recyclen het afval door er ritme-instrumenten van te maken.  Ook gaan we op zoek naar ritmes in onze directe omgeving, in niet alledaagse materialen, misschien wel in afval! Muziek is overal!

Met de gemaakte ‘rommelinstrumenten’ leren ze verschillende ritmes spelen, deze toe te passen in de muziek, samen muziek te maken en dit te presenteren in stijl.

3 lessen, waarvan 1 gastles van 60 minuten door een vakdocent in speellokaal, de groepsleerkracht geeft de andere 2 lessen  | €90,- per groep, € 143,- bij 2 groepen op 1 dagdeel | max 30 leerlingen per groep