Improvisatie (7/8)

Sla op

Module theater: lessen in de klas

In deze module gaan we aan de slag met improvisatietheater; een theatervorm met een hele brede basis, die op allerlei manieren verder uitgewerkt en uitgediept kan worden. Programma’s als ‘De Lama’s en ‘De Vloer op’ laten zien hoe spannend en sprankelend deze theatervorm kan zijn.

In de eerste les maken de leerlingen kennis met improvisatie door zelf een aantal opdrachten uit te voeren. In de tweede les komt de nadruk meer te liggen op het vergroten van de expressie en het samenspel. De leerlingen worden uitgedaagd om hun impuls te volgen en hun emotie te uiten. In de derde les ligt de nadruk op samenspel en te luisteren naar elkaar en worden de vaardigheden uit de eerste twee lessen toegepast.

3 lessen, waarvan les 2 een gastles van 60 minuten door een theaterdocent. De groepsleerkracht geeft les 1 en 3 | € 90,- bij afname 1 groep, € 143,- bij 2 groepen op 1 dagdeel